گزارشی کوتاه از نخستین دوره جشنواره

با استعانت از خداوند متعال نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان در مهر ماه سال۱۳۹۵ با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو گونه مستند و داستانی برگزار گردید.
این جشنواره در سطح استان تهران و با رویکرد کشف استعدادهای جوان و مستعد برگزار شد لذا بر این اساس ۱۰کارگاه ورک شاپ فیلمسازی توسط دبیرخانه جشنواره با حضور ۷۵ هنرجو برگزار و ۲۵فیلمساز بعنوان فیلم اولی ها اقدام به تولیدفیلم نمودند.
در دوره نخست ۱۲۲ اثر واجد شرایط قضاوت بودند که توسط احمد کاوند رئیس انجمن سینمای جوان ایران دفتر تهران، حمیدرضا روستا استاد دانشگاه سوره، هنر و انجمن سینمای جوان ایران و سیده زهرا موسوی فیلمساز داوری گردید.