پایان فراخوان و آغاز داوری دومین جشنواره فیلم کوتاه آسمان

✅جلسه ستاد دومین جشنواره فیلم کوتاه آسمان پس اتمام فرصت ارسال آثار که تا ساعت۲۴یکم تیر بود در روز ۲تیرماه با حضور روأسای ستاد جشنواره آقایان استاد فرج شهردار باقر شهر، سرهنگ نادری رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران،صفوی نمایند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری، محبی رئیس ستاد و صمدی دبیر جشنواره برگزار گردید.

❇️در این جلسه جدول زمانبندی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

📟بازبینی آثار در مرحله اول تا۱۰تیرماه

📟داوری و قضاوت نهائی تا۲۰تیرماه

📟زمان اعلام کاندیداهای هر بخش
۲۵تیرماه

📽نقد وبررسی سینمای افغانستان و اکران منتخب آثار با موافقت ستاد کرونا در سالن های باقر شهر و شهرستان ری از ۳۰تیرماه به مدت ۳روز مورد تصویب قرار گرفت.

🎬زمان اختتامیه بر اساس مجوز ستاد کرونا در اوایل مردادماه یکی از روزها دهه ولایت از عید قربان تا عید غدیر خم بر گزار می گردد.

دراین جلسه باقر صمدی دبیر جشنواره گزارشی از روندجشنواره ارائه نمود وی اذعان داشت قریب ۹۰۰اثر در بخش های مسابقه و ۱۰۰اثر در بخش جنبی به دبیرخانه جشنواره رسیده است.