نشست دبیر جشنواره آسمان با مدیر عامل انجمن سینما جوانان ایران

✅نشست دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه آسمان باقر صمدی باسیدصادق موسوی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل انجمن سینما جوانان ایران به همراه مهندس امیرمحبی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری باقر شهر

❇️این دیدار به منظور هم افزائی و رفع موانع موجود و استفاده از فرصت‌ها و همچنین توجه ویژه به فیلمسازان جوان و فیلم اولی ها و نگاه نو به سینمای افغانستان برگزار گردید
موسوی مدیر عامل انجمن سینما جوانان ایران آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و همراهی در بهتر برگزاری ، اطلاع رسانی در تمدید فراخوان واختتامیه جشنواره اعلام داشتند.


🎞جشنواره فیلم کوتاه آسمان #تمدید_شد

🎥مهلت ارسال آثار یکم تیرماه ۱۴۰۰