دومین نشست هم افزائی ستاد جشنواره فیلم کوتاه آسمان

این جلسه که با حضور امیر محبی رئیس ستاد جشنواره فیلم کوتاه آسمان و باقر صمدی دبیر دومین جشنواره فیلم آسمان با دعوت از صنایع نفتی حاضر در تهران جهت مشارکت و همکاری و هم افزائی با دبیرخانه جشنواره صورت گرفت در این نشست پس از بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف از جمله توجه ویژه فراخوان جشنواره به تولید آثار در زمینه صنایع و مشاغل تولیدی و ساخت آثار با رویکرد معرفی صنایع نفتی و صنعتی و توجه به رونق تولید از خواستگاه مشترکین در جلسه بود و در مقابل دبیر جشنواره حمایت صنایع از تولید آثار فیلمسازان را چه به لحاظ لجستیکی چه به لحاظ اداری و مالی خواستار شد
در این نشست پالایش نفت تهران،پالایش نفت بهران و شرکت سایپاپرس و همچنین ریاست سازمان بسیج هنرمندان استان تهران و ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری حضور داشتند.

لازم به ذکر است این جلسه ۱۰اسفندماه سال جاری برگزار گردید