شما سینماگران می توانید سازنده اخلاق باشید. شما می توانید در نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، سلامت، نجابت و همه ی چیزهایی که یک جامعه ی پیشرفته نیاز دارد القاءکنید.       (مقام معظم رهبری مدظله)

فیلم داستانی، مستند، پویانمائی، نماآهنگ و ایده پردازی (فیلمنامه)

مقدمه

 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری باقرشهر بامشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران،سازمان بسیج هنرمندان استان تهران و اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان ویژه ری به دنبال آن است که با استفاده از راه حل ها و امکانات فرهنگی و هنری بتواند رویکردخلاقانه و نو آورانه برنشاط اجتماعی،امیدبه آینده،عدالتخواهی،مبارزه بافساد،انسجام ملی وتوجه به سرمایه های های اجتماعی را پویا و بارورنماید.جشنواره فیلم کوتاه”آسمان” از نگاه دوربین فیلم برداری و راه و  روش های روایی آن می کوشدچشم و ذهن مخاطب را نسبت به ساختار ،ارزش ها و کاستی های محیط پیرامون خود، بیدار و حساس نموده و از طریق راه و روش هایی که در اختیار دارد ضمن چاره سازی و چاره جویی ،مناسبات ملی و مردمی و فرهنگی ایرانی اسلامی راارتقاء بخشد.

اهداف جشنواره

1-تقویت فیلمسازجوان از طریق ارتقای سطح آگاهی،ایجاد زمینه کسب تجربه،ترویج اخلاق و ارزش های اسلامی،مبانی تحکیم خانواده(سبک زندگی)،امیدآفرینی،گسترش و نشر فرهنگ دینی و دفاع مقدس و …

2-ایجاد نوآوری،خلاقیت،بالا بردن سطح کیفی فیلم های آموزشی،فرهنگ تربیتی و اجتماعی

3-ایجاد فرصت و انگیزه برای فیلم سازان،کارگردانان،نویسندگان و هنرمندان وابسته و غیر وابسته در زمینه های تولید فیلم های آموزشی،فرهنگی،تربیتی و اجتماعی در توسعه و آموزش و فرهنگ ایرانی اسلامی

4-بهره گیری از توانایی بالقوه موجود در جوانان و نوجوانان برای گسترش فرهنگ آموزش دیداری ،شنیداری و انتقال پیام های آموزشی و تربیتی با ابزارهای جذاب در چارچوب سیاست های راهبردی نظام تعلیم و تربیت.

5-پرداختن به تعلیم و تربیت اسلامی،اقتصاد سالم،فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و ارزش ها در مفاهیم دفاع مقدس از دیگر اهداف جشنواره فیلم “آسمان”می باشد که برای انتقال ارزش های اسلامی به نسل جدید جامعه اثرگذار است.

6-بهره گیری از توانایی های صنعت سینما در پیشبرد فرایند یاددهی،یادگیری،شناسایی،انتخاب ومعرفی فیلم های علمی،آموزشی و تربیتی و آگاهی از تحولات و نوآوری های دیگر کشورها در این زمینه، آیین نامه و شیوه شرکت در جشنواره و ارسال آثار.(کارگاه فیلمسازی کوتاه مدت)

موضوعات جشنواره

الف)نیک اندیشی

مصادیق انسانی،اخلاقی و اسلامی،احسان ونیکوکاری همانندنیک کرداری ،درستکاری ،راستگویی صلح و دوستی،عشق،   انسان دوستی،ظلم ستیزی،مهربانی،دانش اندوزی،ایثار،گذشت و …

ب) ایثار و شهادت

فرهنگ شهادت،فرهنگ جبهه و جنگ،فرهنگ بسیجی،روح حماسه و شهادت طلبی شیعه،قوه ایثار،صبرواستقامت خانواده شهدا،مدافعان وملازمان حرم،خانواده مدافعان وملازمان حرم،استمرار خاکریزها،رزمندگان بدون مرز،شهدای دانشمند هسته ای-انقلاب اسلامی،وطن پرستی  ظلم ستیزی و…